Back to Document Groups

Imani za Msingi

Waadventista wasabato huipokea Biblia kama kanuni yao pekee. Masomo yaliyoko hapa ni Imani za Msingi kama Waadventista Wasabato wanavyoziona zikidhihirika katika Maandiko Matakatifu. Imani hizi, kama zilivyoorodheshwa hapa, hufanya uelekevu wa kanisa na udhihirisho wa mafundisho yaliyojengwa juu ya neno la Mungu kama lilivyo na sio nadharia au mawazo ya jinsi mwanadamu anavyofundisha. Karibu katika mfulizo wa masomo haya ya Biblia. Ni imani yetu kuwa yatakujenga kiroho na pia utawaalika watu wengine kutembelea tovuti hii ili nao pia waupate mbaraka huu ambao utawajenga na kutujenga sote. Ikumbukwe tu kwamba Biblia inafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki; ili watu wote wampendao Mungu kwa nia ya dhati wawe kamili, naam wakamilishwe ili wapate kutenda kila jambo jema.
File Date Title
09/30/2017 01. Maandiko Matakatifu Download
09/30/2017 02. Utatu Mtakatifu Download
09/30/2017 03. Mungu Baba Download
09/30/2017 04. Mungu Mwana Download
09/30/2017 05. Mungu Roho Mtakatifu Download
09/30/2017 06. Uumbaji Download
09/30/2017 07. Asili ya Mwanadamu Download
09/30/2017 08. Pambano Kuu Download
09/30/2017 09. Maisha Kifo na Ufufuo wa Kristo Download
09/30/2017 10. Uzoefu wa Wokovu Download
09/30/2017 11. Kukua Katika Kristo Download
09/30/2017 12. Kanisa Download
09/30/2017 13. Masalio na Utume Wake Download
09/30/2017 14. Umoja Katika Mwili wa Kristo Download
09/30/2017 15. Ubatizo Download
09/30/2017 16. Meza ya Bwana Download
09/30/2017 17. Karama za Roho na Huduma Download
09/30/2017 18. Karama ya Unabii Download
09/30/2017 19. Sheria ya Mungu Download
09/30/2017 20. Sabato Download
09/30/2017 21. Uwakili Download
09/30/2017 22. Mwenendo wa Kikristo Download
09/30/2017 23. Ndoa na Familia Download
09/30/2017 24. Huduma ya Kristo Katika Patakatifu pa Mbinguni Download
09/30/2017 25. Kuja kwa Yesu Mara ya Pili Download
09/30/2017 26. Mauti na Ufufuo Download
09/30/2017 27. Milenia na Mwisho wa Dhambi Download
09/30/2017 28. Dunia Mpya Download