Back to Document Groups

Imani za Msingi

Waadventista wasabato huipokea Biblia kama kanuni yao pekee. Masomo yaliyoko hapa ni Imani za Msingi kama Waadventista Wasabato wanavyoziona zikidhihirika katika Maandiko Matakatifu. Imani hizi, kama zilivyoorodheshwa hapa, hufanya uelekevu wa kanisa na udhihirisho wa mafundisho yaliyojengwa juu ya neno la Mungu kama lilivyo na sio nadharia au mawazo ya jinsi mwanadamu anavyofundisha. Karibu katika mfulizo wa masomo haya ya Biblia. Ni imani yetu kuwa yatakujenga kiroho na pia utawaalika watu wengine kutembelea tovuti hii ili nao pia waupate mbaraka huu ambao utawajenga na kutujenga sote. Ikumbukwe tu kwamba Biblia inafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki; ili watu wote wampendao Mungu kwa nia ya dhati wawe kamili, naam wakamilishwe ili wapate kutenda kila jambo jema.
File Date Title/Download Link Description
09/30/2017 01. Maandiko Matakatifu -
09/30/2017 02. Utatu Mtakatifu -
09/30/2017 03. Mungu Baba -
09/30/2017 04. Mungu Mwana -
09/30/2017 05. Mungu Roho Mtakatifu -
09/30/2017 06. Uumbaji -
09/30/2017 07. Asili ya Mwanadamu -
09/30/2017 08. Pambano Kuu -
09/30/2017 09. Maisha Kifo na Ufufuo wa Kristo -
09/30/2017 10. Uzoefu wa Wokovu -
09/30/2017 11. Kukua Katika Kristo -
09/30/2017 12. Kanisa -
09/30/2017 13. Masalio na Utume Wake -
09/30/2017 14. Umoja Katika Mwili wa Kristo -
09/30/2017 15. Ubatizo -
09/30/2017 16. Meza ya Bwana -
09/30/2017 17. Karama za Roho na Huduma -
09/30/2017 18. Karama ya Unabii -
09/30/2017 19. Sheria ya Mungu -
09/30/2017 20. Sabato -
09/30/2017 21. Uwakili -
09/30/2017 22. Mwenendo wa Kikristo -
09/30/2017 23. Ndoa na Familia -
09/30/2017 24. Huduma ya Kristo Katika Patakatifu pa Mbinguni -
09/30/2017 25. Kuja kwa Yesu Mara ya Pili -
09/30/2017 26. Mauti na Ufufuo -
09/30/2017 27. Milenia na Mwisho wa Dhambi -
09/30/2017 28. Dunia Mpya -