Mawasiliano


KARIBU KATIKA IDARA YA MAWASILIANO

Idara ya mawasiliano, ni chombo muhimu sana katika Kanisa la Bwana, hasa katika wakati tunaoishi ndani yake sasa. Jaribu kutafakari maneno haya: Kwamba karibu karne mbili zilizopita, jambo kubwa katika fikra za wanadamu ilikua ni kuisaka mali na pesa. Katika zama tulizonazo sasa mambo yamebadilika kabisa, jambo lililo muhimu sana imekuwa ni kupata habari kupata habari.

Mpaka mwezi Julai 2015, wakazi wa ulimwengu walikadiriwa kuwa wanadamu Bilioni 7.3, kati ya hao watu wanaotumia mtandao wa internet walikadiriwa kuwa Bilioni 3.17 ambao ni karibu nusu ya wakazi wote wa ulimwengu. Watu wanaotumia mitandao ya kijamii walikadiriwa kuwa wat karibu Bilioni 2.3. Asiliamia 91 ya wafanya biashara duniani, utawakuta katika mitandao 2 au zaidi ya kijamii, ili kupokea habari na kupeleka habari zinazohusiana na kazi zao za kibiashara. Mtumiaji wa kawaida wa internet, kwa kawaida atatembelea tovuti 6 na kutumia mitandao 6 ya kijamii kwa wastani. Ongezeko la matumizi ya vifaa vya teknolojia ya mawasiliano linaonesha jinsi habari zinavyoendelea kusambaa kwa haraka sana, kila siku duniani kote, wanaongezeka watu milioni 1 wanaotumia simu za mkononi za kisasa (smart phones). Kama haitoshi, Facebook na Whatsapp hurusha jumbe Bilioni 60 kwa siku.

Hayo ni mambo machache tu yanayoonesha kwamba ulimwengu wa sasa unatumia sana teknolojia za kisasa za mawasiliano ili kupeleka na kupokea habari. Kwa kuwa kanisa linazo habari njema za ufalme zinazopaswa kupelekwa kwa ulimwengu wote, tunapaswa pia kuona namna ya kuitumia fursa ya maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano katika kupeleka habari njema za ufalme wa Mungu wetu Mwenyezi, ajaye upesi.

FALSAFA YA MAWASILIANO

Mawasiliano ni njia inayotumiwa na viumbe hai ili Kubadilishana, Kufahamishana, Kujulishana au kutaarifiana mawazo, habari au hisia kutoka kwa mtu/kundi moja kwenda kwa mtu mwingine au kundi jingine. Kwa mujibu wa Biblia, katika siku hizi za mwisho kanisa litapaswa kuhusika sana na HABARI.... “Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote; hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24:14”

Mungu wetu mwenye uwezo wa kuona mambo yajayo kabla hayajafika na kutangaza mwisho tangu mwanzo (Isaya 46:10), aliyaona maendeleo haya ya teknoljia ya mawasiliano tangu hapo mwanzo na hivyo akasema watu wa siku za mwisho, pia, wangalihabarishwa juu ya ufalme wa Mungu, ufalme uliojaa neema na pendo la Mungu kwa wanadamu. Katika kuhabarishana huku, nabii Danieli alieleza kwa undani zaidi kwamba maarifa yangaongezeka (Dan 12:4) na sasa ni jambo ambalo liko wazi kabisa kwamba maarifa yameongezeka katika nyanja nyingi na hasa katika nyanja ya teknolojia ya mawasiliano. Hivyo basi, swala la matumizi ya njia za kisasa katika kuwahabarisha wakazi wa ulimwengu huu juu ya ufalme wa Mungu, ni jambo lisiloepukika hata kidogo.

Ellen G. White aliandika: “Njia zitabuniwa ili kufikia mioyo. Baadhi ya mbinu zinazotumika katika kazi zitakuwa tofauti na mbinu zilizotumiwa katika siku za nyuma” (Evangelism uk 105).
Idara ya mawasiliano huhamasisha utumiaji wa programu thabiti ya uhusiano na mbinu zote za kisasa za mawasiliano, tekinolojia endelevu na vyombo vya habari katika kueneza injili... Mwongozo wa kanisa (Toleo la 2010) uk 104.

Idara ya mawasiliano huhimiza matumizi ya programu timamu ya mahusiano na umma na aina zote za ufundi wa mawasiliano ya kisasa, tekinolojia endelevu na vyombo vya habari katika utangazaji rasmi wa injili ya milele. Kwa maelezo zaidi tembelea Ukurasa wa semina kisha  bofya "Download" Semina ya Idara ya "Mawasiliano" ili kupata maelezo zaidi kuihusu Idara ya mawasiliano NETC, na jinsi inavyofanya kazi.

MALENGO YA KIUTENDAJI KWA MWAKA 2018

 • ACMS: Kusajili washiriki wote ambao wako katika vitabu vya ushirika katika Adventist Church Management System
 • Kuanzisha Studio za TAMC (NETC), Tawi la Morning Star Radio na Television
 • Kuhimiza watu viongozi na wadau wa Mawasiliano kuhudhuria mkutano wa GAiN 2018
 • Kutengeneza miongozo kwa viongozi wa idara ya mawasiliano kanisani
 • Kukusanya semina mbalimbali na kuziweka kwenye mtandao ili zitumike kama zana za utume kwanza
 • Kutumia mitandao ya kijamii katika kuwasiliana na waumini wa Kanisani na kufanya uinjilisti
 • Kuandika machapisho mbalimbali yanayohusu shughuli za utume na kuyatuma kwa wahusika
ACMS
 • Mwaka 2017 tulifikia idadi ya watu 12,955 ambao majina yao yaliingizwa katika mfumo wa ACMS. Konferensi hii inawashiriki zaidi ya 77,000 na hivyi ipo kazi kubwa inayopaswa kufanywa. 
 • Naomba makarani na viongozi wote wa mawasiliano katika makanisa mahalia tushirikiane katika kukamilisha zoezi hili.
 • Pakua/chukua fomu (Download) ya kukusanyia taarifa zinapaswa kujazwa kutoka kwa washiriki kwa kutumia fomu hii maalum kwa kubofya HAPA.
 • Baada ya washiriki mmoja baada ya mwingine kujaza taarifa zake katika fomu ya kwanza, tafadhali chukua fomu hii ya pili (itakayojazwa na kiongozi) na kisha uitume kwa modaofpeace@gmail.com
 • Tunatazamia zoezi hili likamilike ifikapo mwishoni mwa mwezi wa pili 2018 maana si jambo ambalo linahitaji bajeti kubwa, ni jambo linalohitaji kujitoa.
 • Kutengeneza miongozo kwa viongozi wa idara ya mawasiliano kanisani
 • Kukusanya semina mbalimbali na kuziweka kwenye mtandao ili zitumike kama zana za utume kwanza
SADAKA YA MEDIA YA 2017
 • Ili kupata maelezo ya kina juu ya jambo hili tafadhali bofya HAPA

ZINGATIA YAFUATAYO
 • Tovuti hii ya konferensi itatumika sana katika kutoa taarifa za muhimu ikiwemo mabadiliko kadhaa na mambo muhimu yanayoendelea katika Konferensi hii, hivyo uwe na kawaida ya kutembelea tovuti hii na ukurasa huu wa Idara ya mawasiliano.
 • Mambo mengine muhimu kama vile semina za konferensi mahalia; zitafanyika kama ratiba ya matukio ya konferensi inavyoonesha onesha 
 • Kwa maoni zaidi au maswali, tafadhali tuandikie kwa modaofpeace@gmail.com au piga simu namba 0718 834 621