Calendars

October 2020

Sat 10 Oct 2020

  • Siku ya kumtambua Mchungaji

    Kalenda ya Matukio All Day

    Siku ya kutambua huduma ya mchungaji. Tafadhali program hii ipewe umuhimu wake kwa kadri ambavyo itaelekezwa kwa barua kutoka kwa Mkurugenzi wa Idara husika. Wakati utakapowadia maelekezo hayo yatawekwa pia …

Sun 18 Oct 2020