Back to Document Groups

Semina 2019

Hizi ni semina mbalimbali zilizotolewa na zinazoendelea kutolewa na vongozi wa Konferensi kwa Mwaka huu 2019. Baada ya mwaka huu kuisha, semina hizi zitahamishiwa katika ukurasa wa Downloads, ili kupisha semina mpya zitakazotujia katika mwaka unaofuata.
File Date Title/Download Link Description
02/18/2019 Shule ya Sabato NETC: Mpangokazi 2017 - 2020 -
02/18/2019 Uwakili NETC Mpangokazi wa Mungu Kwanza 2017 - 2020.pdf -
02/18/2019 Huduma Binafsi NETC: Mpangokazi 2017 - 2020 -
01/27/2019 Ofisi ya Karani wa Kanisa -
01/27/2019 Miniti za Baraza -
01/27/2019 Malezi ya Waumini -
01/27/2019 Mabaraza ya Kanisa -
01/27/2019 Karani na Uandishi wa barua -
01/27/2019 MUNGU KWANZA: Ibada za Nyumbani -
01/27/2019 MUNGU KWANZA: Mpangokazi 2017 - 2020 ppt -
01/27/2019 Lisha Kondoo wa Bwana: Wazee wa Kanisa pdf -
01/27/2019 Huduma ya Kutembelea Washiriki pdf -
01/27/2019 Kuongoza Ibada pdf -
01/27/2019 Huduma za Uchapishaji Kanisani pdf -
01/27/2019 Media.pptx -