Waadventista Wasabato ni jamii ya watu waliokusudia kwa nia moja, kukuza uhusiano wa karibu kabisa na Mungu wao na kuwa na mwenendo kama aliokuwa nao Yesu. Kiini cha utume wetu ni kuushuhudia ulimwengu juu ya tumaini pekee lenye baraka linalotokana na uzoefu binafsi wa mahusiano bora na Mungu Mwokozi wetu mwenye Upendo, na kujiandaa kwa tukio kubwa kabisa la marejeo yake ambayo yamekaribia sana.


Katika wakati huu wa Janga la Covid-19, tazama video hii kujua mustakabali wa Maisha baada ya Covid-19