Ukaguzi Mtaa wa N/Pare

Kalenda ya Matukio  |  May 06 2020 1:00 PM - May 09 2020 2:00 PM

Location: Mtaa wa N/Pare

Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa N/Pare kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote.