Kalenda ya Matukio

September 2020

Thu 03 Sep 2020

Tue 08 Sep 2020

  • Ukaguzi Mtaa wa Ndungu

    3:00 PM - Sep 13 2020 3:00 PM

    Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Ndungu kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini …

Mon 14 Sep 2020

  • Ukaguzi Mtaa wa Mbaga

    3:00 PM - Sep 19 2020 3:00 PM

    Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mbaga kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini …