BEGIN:VCALENDAR PRODID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:-//com.denhaven2/NONSGML ri_cal gem//EN CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 X-WR-CALNAME::Kalenda ya Matukio X-WR-TIMEZONE::Africa/Nairobi BEGIN:VTIMEZONE TZID;X-RICAL-TZSOURCE=TZINFO:Africa/Nairobi BEGIN:STANDARD DTSTART:19600101T000000 RDATE:19600101T011500 TZOFFSETFROM:+0245 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EAT END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T095750Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200728T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200721T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T095750Z UID:512@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kihuriokwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Kihurio LOCATION:Mtaa wa Kihurio SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kihuriokwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T095911Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200813T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200810T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T095911Z UID:513@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Pasua kwa ajili ya U kaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wan apaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Pasua LOCATION:Mtaa wa Pasua SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Pasua kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiand aa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi w a Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100011Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200816T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200813T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100011Z UID:514@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Njoro kwa ajili ya U kaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wan apaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Njoro LOCATION:Mtaa wa Njoro SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Njoro kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiand aa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi w a Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100100Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200819T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200817T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100100Z UID:515@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Majengo kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote w anapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chin i ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Majengo LOCATION:Ukaguzi Mtaa wa Majengo SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Majengo kwa ajili ya Ukaguzi. Vifa a vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujia ndaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100146Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200825T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200819T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100146Z UID:516@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa TPC kwa ajili ya Uka guzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanap aswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa TPC LOCATION:Mtaa wa TPC SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa TPC kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vy ote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100251Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200913T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200908T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100251Z UID:517@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Ndungu kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Ndungu LOCATION:Mtaa wa Ndungu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Ndungu kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100351Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200919T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200914T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100351Z UID:518@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mbaga kwa ajili ya U kaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wan apaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Mbaga LOCATION:Mtaa wa Mbaga SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mbaga kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiand aa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi w a Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100444Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20201114T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20201101T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100852Z UID:519@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea Shula ya Kanisa la Kana kwa kusudi la kuifanyia ukaguzi shule hiyo. SUMMARY:Ukaguzi Shule ya Kana LOCATION:Kana Central English Medium Primary School SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea Shula ya Kanisa la Kana kwa kusudi la kuif anyia ukaguzi shule hiyo. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100545Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20201111T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20201106T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100545Z UID:520@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Lushoto kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote w anapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chin i ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Lushoto LOCATION:Mtaa wa LUshoto SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Lushoto kwa ajili ya Ukaguzi. Vifa a vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujia ndaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100640Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20201118T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20201112T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T100640Z UID:521@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Malindi kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote w anapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chin i ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Malindi LOCATION:Mtaa wa Malindi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Malindi kwa ajili ya Ukaguzi. Vifa a vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujia ndaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T101914Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200315T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200311T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T101914Z UID:522@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mwenyekiti NETC atatembelea Mtaa wa Myamba. Maelekezo zaidi y atatumwa kwa Mchungaji wa Mtaa kuhusu wahusika wakuu wa tukio hili. SUMMARY:Mwenyekiti NETC Kutembelea Myamba/Mpinji LOCATION:Myamba SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mwe nyekiti NETC atatembelea Mtaa wa Myamba. Maelekezo zaidi yatatumwa kwa M chungaji wa Mtaa kuhusu wahusika wakuu wa tukio hili. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T102510Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200220T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200220T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T102510Z UID:523@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mwenyekiti atatembelea mitaa hii husika kwa lengo la shughuli zake za Kiuongozi pamoja na kufanya uamsho maalum wa shughuli za kiutum e kwa wahusika atakao kutana nao. Wahusika wakuu wa tukio hili watajulis hwa kupitia Mchungaji wa Mtaa. SUMMARY:Mwenyekiti Kutembelea Kihurio/Ndungu LOCATION:Kihurio & Ndungu SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mwe nyekiti atatembelea mitaa hii husika kwa lengo la shughuli zake za Kiuon gozi pamoja na kufanya uamsho maalum wa shughuli za kiutume kwa wahusika atakao kutana nao. Wahusika wakuu wa tukio hili watajulishwa kupitia Mc hungaji wa Mtaa. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T102615Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200220T150000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200220T140000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T102615Z UID:524@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mwenyekiti atatembelea mitaa hii husika kwa lengo la shughuli zake za Kiuongozi pamoja na kufanya uamsho maalum wa shughuli za kiutum e kwa wahusika atakao kutana nao. Wahusika wakuu wa tukio hili watajulis hwa kupitia Mchungaji wa Mtaa. SUMMARY:Mwenyekti Kutembelea Majengo/Njoro LOCATION:Majengo & Njoro SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mwe nyekiti atatembelea mitaa hii husika kwa lengo la shughuli zake za Kiuon gozi pamoja na kufanya uamsho maalum wa shughuli za kiutume kwa wahusika atakao kutana nao. Wahusika wakuu wa tukio hili watajulishwa kupitia Mc hungaji wa Mtaa. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20171008T154622Z DTEND;VALUE=DATE:20171210 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20171205 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20171008T154622Z UID:389@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Nenda sehemu ya "Matangazo" ili kupata maelekezo zaidi SUMMARY:GAiN NETC LOCATION:Arusha - Tanzania Adv Sec School SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Nen da sehemu ya "Matangazo" ili kupata maelekezo zaidi END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194126Z DTEND;VALUE=DATE:20180105 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180101 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194214Z UID:418@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Watendakazi wote wa NETC watakua katika mapumziko mafupi kwa siku nne. Hivyo huduma za kawaida hapo Ofisini zitasimama. Tafadhali njo o ofisini siku ya Ijumaa tarehe 5 ambapo watendakazi watarejea katika ka zi zao kama kawaida SUMMARY:Mapumziko ya Mwaka Mpya kwa Watendakazi LOCATION:NETC SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Wat endakazi wote wa NETC watakua katika mapumziko mafupi kwa siku nne. Hivy o huduma za kawaida hapo Ofisini zitasimama. Tafadhali njoo ofisini siku ya Ijumaa tarehe 5 ambapo watendakazi watarejea katika kazi zao kama ka waida END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194444Z DTEND;VALUE=DATE:20180409 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180407 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194444Z UID:419@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Kila sabato ya kwanza ya Robo ni sabato maalum ya Program za maombi na mfungo SUMMARY:Sabato ya Kufunga na Kuomba LOCATION:NETC SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kil a sabato ya kwanza ya Robo ni sabato maalum ya Program za maombi na mfun go END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194619Z DTEND;VALUE=DATE:20180409 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180407 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194619Z UID:420@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Kila sabato ya kwanza ya Robo hutumika kwa makanisa yote kati ka kufunga na kuomba SUMMARY:Sabato ya Maombi Maalum LOCATION:MAKANISANI KOTE SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kil a sabato ya kwanza ya Robo hutumika kwa makanisa yote katika kufunga na kuomba END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194620Z DTEND;VALUE=DATE:20180409 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180407 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194620Z UID:421@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Kila sabato ya kwanza ya Robo hutumika kwa makanisa yote kati ka kufunga na kuomba SUMMARY:Sabato ya Maombi Maalum LOCATION:MAKANISANI KOTE SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kil a sabato ya kwanza ya Robo hutumika kwa makanisa yote katika kufunga na kuomba END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194657Z DTEND;VALUE=DATE:20180107 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180106 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180412T194657Z UID:422@netc.adventistafrica.org SUMMARY:SABATO YA KUFUNGA NA KUOMBA LOCATION:NETC SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180921T085947Z DTEND;VALUE=DATE:20181021 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20180929 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180921T085947Z UID:446@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Hii ni mikutano ya injili ambayo hufanywa na idara ya Elimu k ila mwaka\, kwa kupokezana toka Konferensi moja kwenda nyingine kila mwa ka. SUMMARY:Mikutano ya hadhara ya Idara ya Elimu LOCATION:WTF/SNC SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Hii ni mikutano ya injili ambayo hufanywa na idara ya Elimu kila mwaka, kwa kupokezana toka Konferensi moja kwenda nyingine kila mwaka. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20180921T090137Z DTEND;VALUE=DATE:20181007 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20181006 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20180921T090316Z UID:447@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Kila Sabato ya Kwanza ya Robo ni Sabato ya Kufunga na Kuomba SUMMARY:Sabato ya Kufunga na Kuomba LOCATION:NETC SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kil a Sabato ya Kwanza ya Robo ni Sabato ya Kufunga na Kuomba END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20191127T150034Z DTEND;VALUE=DATE:20200105 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200104 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191127T150034Z UID:476@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Washiriki wote wanaalikwa kushiriki katika maombi haya. Kwa m aelezo zaidi tembelea tovuti ya Revival and Reformation ( https://www.re vivalandreformation.org/prayer ) SUMMARY:Siku ya Maombi na Mfungo LOCATION:Eneo ni Kote Duniani SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Was hiriki wote wanaalikwa kushiriki katika maombi haya. Kwa maelezo zaidi t embelea tovuti ya Revival and Reformation END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20191127T150444Z DTEND;VALUE=DATE:20200119 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200108 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191127T150444Z UID:477@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti ya Siku Kumi za Maombi na M fungo hapa ( https://www.tendaysofprayer.org/ ). SUMMARY:Siku Kumi za Maombi na Mfungo 2020 LOCATION:Eneo ni kote Duniani SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti ya Siku Kumi za Maombi na Mfungo hapa. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20191127T150636Z DTEND;VALUE=DATE:20200112 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200111 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191127T150636Z UID:478@netc.adventistafrica.org SUMMARY:Siku ya Huduma za Afya ECD LOCATION:Wahusika ni washiriki wote ndani ya ECD SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20191127T150741Z DTEND;VALUE=DATE:20200119 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200118 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191127T150741Z UID:479@netc.adventistafrica.org SUMMARY:Siku ya Uhuru wa Dini LOCATION:Wahusika ni Washiriki Wote Duniani SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20191127T153928Z DTEND;VALUE=DATE:20200202 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200201 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191127T154309Z UID:480@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Maelezo zadi ya Tukio hili yatakuja kwetu baadaye kupitia tov uti ya Shule ya Sabato na ukurasa wa matukio ya Shule ya Sabato Duniani hapa ( https://www.sabbathschoolpersonalministries.org/page-246 ). SUMMARY:Siku ya Kila Mshiriki Kuufikia Ulimwengu LOCATION:Program hii itafanyika kote duniani SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mae lezo zadi ya Tukio hili yatakuja kwetu baadaye kupitia tovuti ya Shule y a Sabato na ukurasa wa matukio ya Shule ya Sabato Duniani hapa. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20191127T154941Z DTEND;VALUE=DATE:20200203 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200202 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191127T155016Z UID:481@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Hata hivyo ni vizuri kufahamau kuwa ADRA inaendelea kuhimiza washiriki wote Duniani kuungana pamoja nao katika kuhimiza Mpango wa Kus aidia watoto walio katika mazingira magumu (Kote Duniani) kupata elimu. Ili kuunga mkono program hii tafadhali bofya hapa ( https://inschool.adr a.org/ )\, haitakuchukua zaidi ya dakika tano kusaidia mtoto flani kupat a elimu\, pia haitakugharimu pesa yoyote. Asante kwa utayari wako. SUMMARY:ADRA: Siku ya Kuonesha Huruma LOCATION:Hii pia itafanyika kote Duniani (Soma maelezo\, muhimu sana) SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Hat a hivyo ni vizuri kufahamau kuwa ADRA inaendelea kuhimiza washiriki wote Duniani kuungana pamoja nao katika kuhimiza Mpango wa Kusaidia watoto w alio katika mazingira magumu (Kote Duniani) kupata elimu. Ili kuunga mko no program hii tafadhali bofya hapa , haitakuchukua zaidi ya dakika tano kusaidia mtoto flani kupata eli mu, pia haitakugharimu pesa yoyote. Asante kwa utayari wako. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20191127T155403Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200215T183000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200208T170000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191127T155403Z UID:482@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Maelezo zaidi pamoja masomo ya juma hili yatatokewa na Idara husika wakati utakapowadia. SUMMARY:Juma la Kaya na Familia LOCATION:Makanisa Yote ya Waadventista NETC SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mae lezo zaidi pamoja masomo ya juma hili yatatokewa na Idara husika wakati utakapowadia. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20191127T161638Z DTEND;VALUE=DATE:20200308 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200307 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20191127T161638Z UID:483@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkurugenzi wa Idara ya Wanawake NETC atatoa mwongozo kuhusu t ukio hili. Lakini kwa maelezo ya awali unaweza kutembelea Tovuti ya Idar a ya Wanawake ( https://women.adventist.org/ )na ukapata masomo pamoja n a muundo wa program tangu hivi sasa. SUMMARY:Siku ya Maombi ya Wanawake LOCATION:Hii itafanyika kote Duniani SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mku rugenzi wa Idara ya Wanawake NETC atatoa mwongozo kuhusu tukio hili. Lak ini kwa maelezo ya awali unaweza kutembelea Tovuti ya Idara ya Wanawake na ukapata ma somo pamoja na muundo wa program tangu hivi sasa. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200212T085837Z DTEND;VALUE=DATE:20200301 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200224 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T072945Z UID:484@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkutano huu utawataka ABCs\, Sub ABCs Managers pamoja na APD PDD wote kuelekea kule Nzega kwa ajili ya Semina maalum. Murugenzi wa Id ara ya Uchapishaji atatoa maelekezo husika kwa watu husika wakati utakap owadia. SUMMARY:Mkutano wa ABCs\, Sub ABCs Managers & APD PDD LOCATION:Nzega\, Tabora SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mku tano huu utawataka ABCs, Sub ABCs Managers pamoja na APD PDD wote kuelek ea kule Nzega kwa ajili ya Semina maalum. Murugenzi wa Idara ya Uchapish aji atatoa maelekezo husika kwa watu husika wakati utakapowadia.< /html> END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200212T090228Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200316T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200313T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T073643Z UID:485@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkurugenzi wa Idara ya Huduma za Kichungaji NETC & NTUC watat embelea Kirangare & Vunta kwa ajili ya semina za Idara hiyo pamoja na Id ara ya Uchapishaji. Wahusika ni Wazee wa Makanisa\, Mashemasi pamoja na Viongozi wa Idara ya Uchapishaji. Maelekezo zaidi yatakuja wakati utakap owadia. SUMMARY: Huduma za Kichungaji - VUNTA LOCATION:Kirangare/Vunta SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mku rugenzi wa Idara ya Huduma za Kichungaji NETC & NTUC watatembelea Ki rangare & Vunta kwa ajili ya semina za Idara hiyo pamoja na Idara ya Uchapishaji. Wahusika ni Wazee wa Makanisa, Mashemasi pamoja na Viongoz i wa Idara ya Uchapishaji. Maelekezo zaidi yatakuja wakati utakapowadia. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200212T090430Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200212T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200212T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200212T090430Z UID:486@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Kutakuwa na mkutano wa mafunzo maalum ya SOP kule Bariadi yat akayofanywa na watu wa GC & ECD. Wahusika watatajwa kupitia barua zitaka zotoka kwa Mkurugenzi wa Idara ya Huduma za Kichungaji. SUMMARY:GC/ECD SOP Training LOCATION:Bariadi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kut akuwa na mkutano wa mafunzo maalum ya SOP kule Bariadi yatakayofanywa na watu wa GC & ECD. Wahusika watatajwa kupitia barua zitakazotoka kwa Mkurugenzi wa Idara ya Huduma za Kichungaji. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T073203Z DTEND;VALUE=DATE:20200226 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200223 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T075828Z UID:487@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Hii itawahusu Mkurugenzi wa Idara ya Uchapishaji NETC tu. SUMMARY:Publishing Ministries Department ECD - PDD ADVISORY AND SEMINAR LOCATION:Chato SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Hii itawahusu Mkurugenzi wa Idara ya Uchapishaji NETC tu. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T074023Z DTEND;VALUE=DATE:20200426 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200418 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T074023Z UID:488@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Litakuwa juma la uchapishaji ambalo litakuwa na masomo maalum kutoka idara ya uchapishaji. Kila mshiriki na kila muumini anaalikwa ku jiandaa kuhudhuria juma hilo. SUMMARY:Juma la Uchapishaji NETC LOCATION:Konferensi Nzima SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Lit akuwa juma la uchapishaji ambalo litakuwa na masomo maalum kutoka idara ya uchapishaji. Kila mshiriki na kila muumini anaalikwa kujiandaa kuhudh uria juma hilo. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T074436Z DTEND;VALUE=DATE:20200904 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200903 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T074436Z UID:490@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Siku maalum ya maombi Duniani. SUMMARY:Siku ya Kufunga na Kuomba Duniani LOCATION:Kote Duniani SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Sik u maalum ya maombi Duniani. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T074952Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20201024T120000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20201018T110000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T074952Z UID:491@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Semina hizi itawahusu Wainjilisti wote. Wakufunzi watatoka Un ion Konferensi yaani NTUC na Konferensi NETC. SUMMARY:Semina za Wainjilisti wa Vitabu LOCATION:Moshi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Sem ina hizi itawahusu Wainjilisti wote. Wakufunzi watatoka Union Konferensi yaani NTUC na Konferensi NETC. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T075207Z DTEND;VALUE=DATE:20200517 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200510 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T075207Z UID:492@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Litakuwa juma ambalo kila mtendakazi wa Konferensi ya NETC am napaswa kutawanya vitabu na magazeti kwa kuuza. Maelekezo zaidi yatatuji a kwa njia ya barua kutoka kwa Mkurugenzi wa Idara ya Uchapishaji. SUMMARY:Juma Kuu la Watendakazi LOCATION:NETC SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Lit akuwa juma ambalo kila mtendakazi wa Konferensi ya NETC amnapaswa kutawa nya vitabu na magazeti kwa kuuza. Maelekezo zaidi yatatujia kwa njia ya barua kutoka kwa Mkurugenzi wa Idara ya Uchapishaji. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T080058Z DTEND;VALUE=DATE:20200705 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200704 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T080058Z UID:493@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Kila mshiriki anaalikwa kushiriki katika program hii. mambo y a kuombea yatatujia kupitia wachungaji wetu wa mitaa SUMMARY:Siku ya Kufunga na Kuomba LOCATION:Konferensi Nzima SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kil a mshiriki anaalikwa kushiriki katika program hii. mambo ya kuombea yata tujia kupitia wachungaji wetu wa mitaa END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T080313Z DTEND;VALUE=DATE:20201011 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20201010 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T080313Z UID:494@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Siku ya kutambua huduma ya mchungaji. Tafadhali program hii i pewe umuhimu wake kwa kadri ambavyo itaelekezwa kwa barua kutoka kwa Mku rugenzi wa Idara husika. Wakati utakapowadia maelekezo hayo yatawekwa pi a hapa kwenye Tovuti na katika ukrasa huu huu. SUMMARY:Siku ya kumtambua Mchungaji LOCATION:Kote Duniani SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Sik u ya kutambua huduma ya mchungaji. Tafadhali program hii ipewe umuhimu w ake kwa kadri ambavyo itaelekezwa kwa barua kutoka kwa Mkurugenzi wa Ida ra husika. Wakati utakapowadia maelekezo hayo yatawekwa pia hapa kwenye Tovuti na katika ukrasa huu huu. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T080505Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200220T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200220T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T080505Z UID:495@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Kila mshiriki anaalikwa kuuandaa moyo wake kwa ajili ya siku hii maalum na muhimu sana ambayo watu wa Mungu watajinyima na kutenga mu da maalum kwa ajili ya kuutafuta uso wa Mungu wetu kwa njia ya maombi. SUMMARY:Siku ya kufunga na kuomba LOCATION:Duniani Kote SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Kil a mshiriki anaalikwa kuuandaa moyo wake kwa ajili ya siku hii maalum na muhimu sana ambayo watu wa Mungu watajinyima na kutenga muda maalum kwa ajili ya kuutafuta uso wa Mungu wetu kwa njia ya maombi. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084251Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200206T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200206T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084251Z UID:496@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Handeni kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote w anapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chin i ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi HANDENI LOCATION:Handeni SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Handeni kwa ajili ya Ukaguzi. Vifa a vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujia ndaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084345Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200218T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200213T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084345Z UID:497@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kilindi kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote w anapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chin i ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Kilindi LOCATION:Mtaa wa Kilindi SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kilindi kwa ajili ya Ukaguzi. Vifa a vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujia ndaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084436Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200223T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200218T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084436Z UID:498@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kabuku kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa KABUKU LOCATION:Kabuku SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kabuku kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084630Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200207T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200203T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084630Z UID:499@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kana kwa ajili ya Uk aguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wana paswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini y a usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa KANA LOCATION:Mtaa wa Kana - Tanga SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kana kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa v yote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujianda a na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084742Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200312T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200308T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T084742Z UID:500@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Makorora kwa ajili y a Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chi ni ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa MAKORORA LOCATION:Mtaa wa Makorora SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Makorora kwa ajili ya Ukaguzi. Vif aa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kuji andaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamiz i wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T085622Z DTEND;VALUE=DATE:20200221 STATUS:CONFIRMED DTSTART;VALUE=DATE:20200220 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T085622Z UID:501@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kange kwa ajili ya U kaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wan apaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa KANGE LOCATION:Mtaa wa Kange SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Kange kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiand aa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi w a Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T085719Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200317T130000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200313T120000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T085719Z UID:502@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mabawa kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa MABAWA LOCATION:Mtaa wa Mabawa SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mabawa kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T093221Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200325T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200320T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T093221Z UID:503@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mkinga kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Mkinga LOCATION:Mtaa wa Mkinga SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mkinga kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T093303Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200330T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200325T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T093303Z UID:504@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Muheza kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Muheza LOCATION:Muheza SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Muheza kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T093430Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200412T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200406T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T093430Z UID:505@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Myamba kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Myamba LOCATION:Mtaa wa Myamba SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Myamba kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T093512Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200419T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200413T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T093512Z UID:506@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mpinji kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Mpinji LOCATION:Mtaa wa Mpinji SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Mpinji kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T094731Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200509T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200506T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T094731Z UID:508@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa N/Pare kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wa napaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa N/Pare LOCATION:Mtaa wa N/Pare SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa N/Pare kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujian daa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T094948Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200514T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200510T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T095600Z UID:509@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Himo kwa ajili ya Uk aguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wana paswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini y a usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Himo LOCATION:Mtaa wa Himo SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Himo kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa v yote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujianda a na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT BEGIN:VEVENT CREATED;VALUE=DATE-TIME:20200220T095320Z DTEND;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200521T140000 STATUS:CONFIRMED DTSTART;TZID=Africa/Nairobi;VALUE=DATE-TIME:20200515T130000 TRANSP:TRANSPARENT LAST-MODIFIED;VALUE=DATE-TIME:20200220T095320Z UID:511@netc.adventistafrica.org DESCRIPTION:Mkaguzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Rombo kwa ajili ya U kaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wan apaswa kujiandaa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi wa Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. SUMMARY:Ukaguzi Mtaa wa Rombo LOCATION:Mtaa wa Rombo SEQUENCE:0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=TEXT/HTML::Mka guzi wa Konferensi kutembelea mtaa wa Rombo kwa ajili ya Ukaguzi. Vifaa vyote vya Ukaguzi vinapswa kuandaliwa na wahusika wote wanapaswa kujiand aa na kuwepo wakati wa ukaguzi. Maandalizi yafanywe chini ya usimamizi w a Mchungaji wa Mtaa kwani anayo maelekezo yote. END:VEVENT END:VCALENDAR