Siku ya Kila Mshiriki Kuufikia Ulimwengu

Kalenda ya Matukio  |  Feb 01 2020

Location: Program hii itafanyika kote duniani

Maelezo zadi ya Tukio hili yatakuja kwetu baadaye kupitia tovuti ya Shule ya Sabato na ukurasa wa matukio ya Shule ya Sabato Duniani hapa.